Cymatyka – zobaczyć dźwięk

Słowo “Cymatyka” pochodzi od greckiego słowa “Kuma”, co znaczy “fala”i zajmuje się badaniem dźwięku i drgań , które stają się widoczne, zwykle na powierzchni płytki, lub membrany. Polega to na bezpośredniej obserwacji drgań materii nieorganicznej np. pyłów, past (zarówno magnetycznych i niemagnetycznych) , czy cieczy będących pod wpływem dźwięku. W ostatnich badaniach rozszerzono zakres mediów, o materię organiczną, a zakres widzenia zwiększył się, dzięki wykorzystaniu do pracy mikroskopu.
Pionierem badań nad tymi “zjawiskami modalnymi “, był Hans Jenny, szwajcarski lekarz, choć już Leonardo da Vinci i Galileusz zajmowali się tym zagadnieniem.
Użyte urządzenie może być proste, jak np. Płyta Chladini’ego (płaska płyta z mosiądzu pobudzana przez smyczek skrzypiec), lub zaawansowane np. CymaScope, przyrząd laboratoryjny wymyślony wspólnie przez angielskiego inżyniera akustyki, Johna Stuarta Reid’a i amerykańskiego inżyniera, Erika Larson’a.
W ten sposób poprzez oddziaływanie dźwiękiem materia “zostaje powołana do życia”. Powstałe w ten sposób różne wzory, znajdują analogię w świecie natury, nawiązując bezpośrednio do “Świętej Geometrii”.

Poniżej link do filmu prezentującego Tonoskop, proste urządzenie pozwalające zwizualizować ludzki głos.

Podobne efekty można uzyskać wykorzystując, np. irlandzki bęben.

 

Komentarze sa zamkniete.