tagi

wybrane przez Ciebie informacje

Dr Vladimir Gavreau i jego Infrasoniczna Broń

2012 October 28

Najbardziej podstawowe sygnały dźwiękowe, które przenikają w ten świat są niesłyszalne. Większość z nich przewyższa możliwości naszego słuchu. Infradźwięków doświadczamy codziennie. Infradźwięk jest niesłyszalny dla ludzkiego ucha, poniżej 15 cykli na sekundę. Infradźwięków nie słychać, są za to odczuwalne. Infradźwięk wytwarza zróżnicowane reakcje fizjologiczne, które rozpoczynają się niejasnymi “podrażnieniami”. W pewnym zakresie częstotliwości, infradźwięk wytwarza […]

Częstotliwości Solfeggio

2012 October 9

Częstotliwości Solfeggio Te oryginalne częstotliwości dźwięku były najwyraźniej wykorzystywane w starożytnym śpiewie gregoriańskiego, na przykład w wielkim hymnie do Św. Jana Chrzciciela. Niestety, jest to jeden z niewielu zachowanych chorałów z tamtych czasów, a władze kościelne twierdzą, że prawie wszystkie zaginęły przed wiekami (niech mi tylko pozwolą wejść do archiwum w Watykanie 😉 ). W […]

Tomografia fotoakustyczna w medycynie

2012 September 19

Tomografia fotoakustyczna w medycynie. Pięcioletnia przeżywalność dla wczesnego stadium czerniaka jest bardzo wysoka (98 procent), ale szanse zmniejszają się drastycznie, jeśli nowotwór zostanie wykryty późno, lub następuje przerzut. Jak dotąd żadna technika obrazowania nie była wystarczająco dokładna, do określenia granic czerniaka i przeprowadzenia odpowiedniej operacji. Zamiast tego lekarze wycinają zwykle poza widoczne granice zmian, by […]

Cymatyka – zobaczyć dźwięk

2012 September 15

Słowo “Cymatyka” pochodzi od greckiego słowa “Kuma”, co znaczy “fala”i zajmuje się badaniem dźwięku i drgań , które stają się widoczne, zwykle na powierzchni płytki, lub membrany. Polega to na bezpośredniej obserwacji drgań materii nieorganicznej np. pyłów, past (zarówno magnetycznych i niemagnetycznych) , czy cieczy będących pod wpływem dźwięku. W ostatnich badaniach rozszerzono zakres mediów, […]

Etymologia “Anhad Naad” i “Anhat Naad”

2012 August 18

“Anhad Naad” i “Anhat Naad”. Dwa słowa “Anhat” i “Anhad” są sanskryckimi terminami i są stosowane wymiennie, jednakże, nie mają one dosłownie tego samego znaczenia. “Anhad” oznacza “bez granic” (An- had). Słowo “Naad” oznacza dźwięk. W terminologii jogicznej istnieją dwa rodzaje dźwięków we Wszechświecie, dźwięki “Ahat” i dźwięki “Anahat”. Dźwięki Ahat to dźwięki stworzone przez […]

Wybrane częstotliwości rezonansów mechanicznych ludzkiego ciała

2012 May 30

Wszystko we Wszechświecie ma swoją wibrację. Również my i nasze ciała jesteśmy jego częścią. Oto tabelka pokazująca jak wyglądają wybrane częstotliwości rezonansów mechanicznych ciała.