tagi

wybrane przez Ciebie informacje

Tomografia fotoakustyczna w medycynie

2012 September 19

Tomografia fotoakustyczna w medycynie. Pięcioletnia przeżywalność dla wczesnego stadium czerniaka jest bardzo wysoka (98 procent), ale szanse zmniejszają się drastycznie, jeśli nowotwór zostanie wykryty późno, lub następuje przerzut. Jak dotąd żadna technika obrazowania nie była wystarczająco dokładna, do określenia granic czerniaka i przeprowadzenia odpowiedniej operacji. Zamiast tego lekarze wycinają zwykle poza widoczne granice zmian, by […]